_____________ IT Management Services ___________
Contacteer ons: 015 347 321

Virtualisatie

In een gemiddelde bedrijfsomgeving worden de servers maar voor een deel gebruikt.  Meestal schommelt dit tussen de 10% en 40% van de totale capaciteit. Dat wil dus zeggen dat er minimaal 60% van de server niet wordt benut.  Door gebruik te maken van virtualisatie kan u de workloads van meerdere fysieke servers consolideren op één server en het ongebruikte vermogen benutten.

Dit levert uiteraard een paar voordelen op.

  • lagere beheer- en onderhoudskosten
  • lagere energiekosten
  • disaster / recovery
  • minder hardware en dus lagere kosten voor onderhoudscontracten